Johnson Outboards uchun chempioni Spark Fişleri

Yillik Model / Mis Plus Plug, Alternativ Plug, Gap

300 HP

1997-1985 V8  QL78YC L78YC  0.03

275 HP

1988-1985  QL82YC L82YC  0.03

250 HP

2001-1999 yillar LV6 6-silindrli  QL16V  .030

1997-1985 V8  QL78YC L78YC  0.03

235 HP

1985-1978   QL16V  .030

225 HP

2004 yil LV6 DI 6-shiling  QC12PEP   0.03

1993-1986 V6  QL77JC4 L77JC4  0.03

2003-1994 yillar Venom LV6 6 silindrli  QL78YC L78YC  0.03

200 HP

1983-1976   QL16V  .030

1998-1993 MAQOMOTI.  QL78YC L78YC  0.03

1992 MAQOMOTI.  QL16V  .030

2004 yil LV6, DI 6-shiling  QC12PEP   0.03

1993-1986 V6  QL77JC4 L77JC4  0.03

2003-1994 yillar Venom LV6 6 silindrli  QL78YC L78YC  0.03

185 HP

1987-1977   UL77V

1993-1990 MAQOMOTI.  QL77JC4 L77JC4  0.03

175 HP

1987-1977   QL16V  .030

1991-1988 yillarda CV6 6 silindrli  QL77JC4 L77JC4  0.03

2004-1991 Tezkor Strike LV6 6 silindrli  QL78YC L78YC  0.03

155 HP

1987-1978 yillarda CV6 6 silindrli  QL16V  .030

1992-1989 yillarda CV6 6-silindrli MAQOMOTI.  QL16V  .030

150 HP

1991-1988 yillarda CV6 6 silindrli  QL77JC4 L77JC4  0.03

1987-1978 yillarda CV6 6 silindrli  QL16V  .030

2004-1991 Tezkor Strike LV6 6 silindrli  QL78YC L78YC  0.03

1998-1993 yillar LV6 6-silindrli MAQOMOTI.  QL78YC L78YC  0.03

1998-1997 yillarda LV6 6-silindrli FFI boshlari pimsiz  QC12PEP   0.03

1998-1997 yillarda LV6 6 silindrli FFI boshlari pinlar bilan  XC12PEPB  0.03

140 HP

1984-1973   QL16V  .030

2004-2003 DOHC 4-silindrli 4-zarba  RC9YC  0.03

2003-1985 yillar LV4 4-silindrli  QL78YC L78YC  0.03

135 HP

1984-1973  QL16V  .030

130 HP

2003-1985 yillar LV4 4-silindrli  QL78YC L78YC  0.03

125 HP

1972-1971   QL77JC4 L77JC4  0.03

120 HP

2004-1985 yillar LV4 4-silindrli  QL78YC L78YC  0.03

115 HP

1993-1986   QL77JC4 L77JC4  0.03

1985   UL77V

1979-1973   QL77JC4 L77JC4  0.03

1970-1969   QL77JC4 L77JC4  0.03

1998-1994 yillar 4-silindr  QL82C L82C  0.03

1984-1975 MAQOMOTI.  QL77JC4 L77JC4  0.03

1998-1979 yillarda CV4 4 silindrli  QL82C L82C  0.03

2004-2003 DOHC 4-silindrli 4-zarba  RC9YC  0.03

2004-1995 Tezkor Strike LV4 4 silindrli  QL78YC L78YC  0.03

1999-1998 yillarda LV4 4-silindrli FFI boshlari pimsiz  QC12PEP   0.03

1999-1998 yillarda LV4 4 silindrli FFI boshlari pinlar bilan  XC12PEPB  0.03

112 HP

1997-1979 yillarda CV4 4 silindrli  QL82C L82C  0.03

110 HP

1997-1979 yillarda CV4 4 silindrli  QL82C L82C  0.03

105 HP

2003-1993 yillarda Jet LV6 6 silindrli  QL78YC L78YC  0.03

2003-1997 yillar LV4 4-silindrli MAQOMOTI.  QL78YC L78YC  0.03

100 HP

1972-1967   QL77JC4 L77JC4  0.03

2001-1984 MAQOMOTI.  QL16V  .030

1966 yilgi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1980-1979 V4  QL77JC4 L77JC4  0.03

90 HP

1997-1994 yillar 4-silindr  QL82C L82C  0.03

1998-1979 C V4 4-silindrli  QL82C L82C  0.03

2004-2003 DOHC 4-silindrli 4-zarba  RC9YC  0.03

1998 LV4 4-Silindrli FFI boshlari pimsiz  QC12PEP   0.03

1998 yildagi LV4 4-silindrli FFI boshlari  XC12PEPB  0.03

1965-1964 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

88 HP

1997-1979 yillarda CV4 4 silindrli  QL82C L82C  0.03

85 HP

1993-1986   QL77JC4 L77JC4  0.03

1980-1968   QL77JC4 L77JC4  0.03

1995-1994 yillarda Backtroller V4  QL82C L82C  0.03

80 HP

1967-1966  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

2001-1979 yillar Jet CV4 4-silindrli  QL82C L82C  0.03

1967-1966 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

75 HP

1989-1975 49 CID 3-silindrli  QL77JC4 L77JC4  0.03

1965-1960 V4 standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

70 HP

1989-1988 49 CID 3-silindrli  QL77JC4 L77JC4  0.03

1986-1975 49 CID 3-silindrli  QL77JC4 L77JC4  0.03

2001-1994 56 CID 3-silindrli  QL78YC L78YC  0.03

1993-1989 56 CID 3-silindrli  QL77JC4 L77JC4  0.03

2004-2002 yillarda SOHC 4 silindrli 4 zarbasi  RN9YC N9YC  0.03

65 HP

1973-1972 yillar 3-silindr  QL77JC4 L77JC4  0.03

1995-1994 yillarda 3-silindrli MAQOMOTI.  QL78YC L78YC  0.03

2003-1988 yillar HC LC MAQOMOTI.  QL16V  .030

1987-1984 yillar HC LC MAQOMOTI.  QL77JC4 L77JC4  0.03

1997-1992 yillar Jet CV4 4-silindrli  QL82C L82C  0.03

1968 yil V4    QL77JC4 L77JC4  0.03

60 HP

1985-1980 yillar 2-silindr  QL77JC4 L77JC4  0.03

1971-1970 yillar 3-silindr  QL77JC4 L77JC4  0.03

1989-1975 49 CID 3-silindrli  QL77JC4 L77JC4  0.03

1998-1994 56 CID 3-silindrli  QL78YC L78YC  0.03

1993-1989 56 CID 3-silindrli  QL77JC4 L77JC4  0.03

2004-2002 yillarda SOHC 4 silindrli 4 zarbasi  RA8HC  0.03

1967-1964 V4 standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

55 HP

1989-1976 yillar 2-silindr  QL77JC4 L77JC4  0.03

1995-1994 yillarda 2-silindrli MAQOMOTI.   QL78YC L78YC  0.03

1969-1968 yillar 3-silindr  QL77JC4 L77JC4  0.03

2003-1986 MAQOMOTI.  QL16V  .030

50 HP

1975-1971   QL77JC4 L77JC4  0.03

1988-1980 yillar 2-silindr  QL77JC4 L77JC4  0.03

2004-1989 2-silindrli 2 zarba   QL78YC L78YC  0.03

1998-1995 yillar 3-silindr  QL78YC L78YC  0.03

2004-2002 DOHC 4-zarbasi  RA8HC  0.03

2004-1993 yillarda Jet 2-Silindr  QL78YC L78YC  0.03

1959-1958 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

48 HP

1997-1989 yillar 2-silindr  QL78YC L78YC  0.03

1988-1980 yillar 2-silindr  QL77JC4 L77JC4  0.03

1997-1994 yilgi SPL  QL78YC L78YC  0.03

45 HP

2001-1986 MAQOMOTI.   QL16V  .030

40 HP

1976-1974   UL81C  0.03

2002-1989 yillar 2-silindr  QL78YC L78YC  0.03

1988-1980 yillar 2-silindr  QL77JC4 L77JC4  0.03

1976-1974 40E standart ateşleme  QL77JC4 L77JC4  0.03

1973-1969 40E standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1976-1974 40EL standart ateşleme  QL77JC4 L77JC4  0.03

1973-1969 40EL standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1967-1965 yillar 40ES standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1976-1974 40R standart ateşleme  QL77JC4 L77JC4  0.03

1973-1969 40R standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1976-1974 40RL standart ateşleme  QL77JC4 L77JC4  0.03

1973-1969 40RL standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1990-1981 3 CID MAQOMOTI.  UL81C  0.03

2003-1984 45 CID MAQOMOTI.   QL16V  .030

2004-2002 DOHC 4-zarbasi  RA8HC  0.03

2003-1992 yillarda Jet  QL78YC L78YC  0.03

2001-1999 yillarda Jet 3-Silindr  QL78YC L78YC  0.03

1953-1960 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

35 HP

1976   UL81C  0.03

1997-1977 yillar 2-silindr  QL77JC4 L77JC4  0.03

2001-1995 yillar 3-silindr QL86C L86C  0.03

2004-1993 yillarda Jet 2-Silindr  QL78YC L78YC  0.03

1959-1957 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

33 HP

1967-1965 33E standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1967-1965 33R standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

30 HP

2002-1978 yillar 2-silindr  QL82C L82C  0.03

2001-1999 yillarda Jet 2-Cylinde  QL78YC L78YC  0.03

2004-2001 yillarda SOHC 3 silindrli 4 zarbasi  RA8HC  0.03

1971-1956 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

28 HP

1997-1978  QL82C L82C  0.03

 2003-1992 yillarda Jet  QL78YC L78YC  0.03

1964-1962 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

25 HP

2004-1977 yillar 2-silindr  QL82C L82C  0.03

2007-2005 yillar 25E 2-silindrli 4 zarba  RC12YC  0.03

1976-1972 25E standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

2007-2005 yil 25EL 2 silindrli 4 zarbali  RC12YC  0.03

1976-1972 25EL standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

2007-2005 yillar 25R 2 silindrli 4 zarba  RC12YC  0.03

1976-1969 25R standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

2007-2005 25RL 2 silindrli 4 zarba  RC12YC  0.03

1976-1971 yillarda 25 RL standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

2001 yil 3-silindr QL86C L86C  0.03

1999-1995 yillar 3-silindr QL86C L86C  0.03

2000 yil 3-silindr QL86C L86C  0.03

2004-1981 MAQOMOTI.    QL16V  .030

1998-1995 yillarda Jet  QL82C L82C  0.03

2004 yil 3-silindrli SOHC  RA8HC  0.03

1976-1969 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1955-1952 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

20 HP

1998-1978 yillar 2-silindr  QL82C L82C  0.03

1973-1969 20R standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1973-1971 20RL standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

2001-1999 yillarda Jet 2-Silindr  QL82C L82C  0.03

1973-1966 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

18 HP

1973-1957  RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1998-1995 yillarda Jet  QL82C L82C  0.03

1973-1950 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

15 HP

2001-1994   QL82C L82C  0.03

1992-1977   QL77JC4 L77JC4  0.03

1976-1974    UL81C  0.03

2007-2005 yillar 15E 2-silindrli 4 zarba  RC12YC  0.03

2007-2005 yillar 15R 2 silindrli 4 zarba  RC12YC  0.03

2001-1994 MAQOMOTI.  QL82C L82C  0.03

1993 MAQOMOTI.  QL82C L82C  0.03

1992 MAQOMOTI.  QL77JC4 L77JC4  0.03

1998-1995 yillarda Kero  UL77V

2004-1995 OHC 4 zarbasi  RA8HC  0.03

1972-1950 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

14 HP

1989-1988  QL77JC4 L77JC4  0.03

1991-1981 MAQOMOTI.  QL77JC4 L77JC4  0.03

1972-1950 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

10 HP

1976-1975 10E standart ateşleme  QL77JC4 L77JC4  0.03

1976-1975 10EL standart ateşleme  QL77JC4 L77JC4  0.03

1976-1975 10R standart ateşleme  QL77JC4 L77JC4  0.03

1976-1975 10RL standart ateşleme  QL77JC4 L77JC4  0.03

2003-1994 MAQOMOTI.  QL82C L82C  0.03

1993 MAQOMOTI.  QL82C L82C  0.03

1992 MAQOMOTI.  QL77JC4 L77JC4  0.03

1963-1952 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

9.9 HP

2001-1977  QL82C L82C  0.03

1976-1974  UL81C  0.03

2004-2002 10EL 302CC 2-silindrli 4-zarba  RC12YC  0.03

2004-2002 10R 302CC 2 silindrli 4 zarbali  RC12YC  0.03

1998-1995 211CC 4 zarbasi  RP10HC   0.03

2004-2002 OHC 302CC 4 zarbasi  RA8HC  0.03

2003-1995 OHC 305CC 4 zarbasi  RA8HC  0.03

2004-2002 yillarda SOHC 2 silindrli 4 zarbasi  RA8HC   0.035

9.7 HP

1949-1942 yillardagi standart ateşleme  RD16 D16  0.03

9.5 HP

1973-1964 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

9 HP

1974 9E standart ateşleme  QL77JC4 L77JC4  0.03

1974 9EL standart ateşleme  QL77JC4 L77JC4  0.03

1974 9R standart ateşleme  QL77JC4 L77JC4  0.03

1974 9RL standart ateşleme  QL77JC4 L77JC4  0.03

8 HP

1983 yil 2-zarba QL86C L86C  0.03

1998-1996 yillar 4-zarba  RP10HC  0.027

2001-1977 MAQOMOTI. QL86C L86C  0.03

2004-2002OHC 211CC 4-Stroke  RP10HC  0.027

7.5 HP

1997-1977  QL86C L86C  0.03

1958-1952 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

6.5 HP

1993-1981COM.  QL77JC4 L77JC4  0.03

6 HP

2004-1984 yillar 2-zarba QL86C L86C  0.03

1982-1977 yillar 2-zarba QL86C L86C  0.03

1976-19716 R standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1976-1971 6RL standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

2004-1997 OHC 128CC 4 zarbasi  RP10HC  0.027

1976-1965 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

5.5 HP

1964-1954 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

5.2 HP

1974-1952 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

5 HP

1997-1990  QL86C L86C  0.03

2001-1998 1-silindrli  QL77JC4 L77JC4  0.03

2003-1997 OHC 128CC 4 zarbasi  RP10HC  0.027

1974-1952 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

4.5 HP

1985-1980  QL86C L86C  0.03

4 HP

1988   QL77JC4 L77JC4  0.03

1987-1986  QL86C L86C  0.03

1985   QL77JC4 L77JC4  0.03

1984-1977  QL86C L86C  0.03

1976-1969 RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

2003-1989 2-silindrli QL86C L86C  0.03

1976-1969 4R standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1976-19694 Vt standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1988-1987 yil Excel  QL77JC4 L77JC4  0.03

1984-1981 yillardagi standart ateşleme  QL77JC4 L77JC4  0.03

1974-1952 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1988-1987 Ultra  QL77JC4 L77JC4  0.03

1967-1958 V4 standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1967-1958 V4A standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1967-1958 V4M standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1967-1958 V4S standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1967-1958 VX standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1967-1958 VXH standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

3.6 HP

1986-1985   QL77JC4 L77JC4  0.03

3.5 HP

2004-2001 yillar 1-silindr  QL87YC L78YC  0.03

3.3 HP

2003-1991 yillar 1-silindr  QL87YC L78YC  0.03

1951-1948 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

3 HP

1997-1989 yillar 2-silindr QL86C L86C  0.03

1974-1952 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

2.5 HP

1988-1987 yillar 1-silindr QL86C L86C  0.03

2.3 HP

1997-1991 yillar 1-silindr  QL87YC L78YC  0.03

2 HP

2001-1991 yillar 1-silindr  QL87YC L78YC  0.03

1984-1971 2R standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1970-1966 yillar Aquanaut sho'ng'in qurilmasi standart ateşleme  CJ14   0.03

1990-1971 yil RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1990-1971 yillar   RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1970-1968 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1.5 HP

1970-1968 yillardagi standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1.2 HP

1990-1986 yillarda Magneto standart ateşlemesi RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1.1 HP

1947-1946 yillardagi standart ateşleme  RH12 H12  0.03

1 HP

1970-1968 1R standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1966-1952 AD standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

 Havo shamol sho'ng'in birligi standart Ateşleme  CJ14  0.025

1968-1954 CD standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1956 FD standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1956 FDE standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1954 JH standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1967 yillar JHF standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1952 JW standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1967 yillarda JWF ateşlemesi RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1965 LD standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1964 MQ standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1966-1952 QD standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1951 RD standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1951 RDE standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1951 RDS standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1951 RJE standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1951 RK standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1962 yillarda RX standart ateşlemesi RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968-1965 yillarda RXE standart ateşlemesi RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1968 yil SC standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1950-1939 yillardagi standart ateşleme 18 mm boshlari  D9 0.03

1966-1952 yillar TN standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1966-1952 V4H standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

1966-1952 V4ML standart ateşleme RJ8C Cj8 J8C 841  0.03

.

tomonidan Theme Danetsoft va Danang Probo Sayekti ilhomlanib Maksimer