Champion bug 'chiqishi uchun buklar

 

Yillik Model / Mis Plus Plug, Alternativ Plug, Gap

300 HP

1983-1980  QL6VC L6VC

1999-1997 3.0L  QL77CC  0.035

2004-2002 yillarda Pro Max 300X V6 DFI   QL77PP

1999-1997 S3000 2.5L EFI    QL6VC L6VC

280 HP

1999-1997 F1 2.0L EFI  QL76V L76V

2002 yil Offshore 2.5L EFI  QL77JC4 L77JC4 0.035

2002 yil Sport, SS 2.5L EFI  QL77JC4 L77JC4 0.035

275 HP

1994-1989    QL6VC L6VC

265 HP

1997 yil SS Drag 2.5L EF    QL6VC L6VC

260 HP

1999 yil Offshore 2.5L  QL77CC  0.035

1998-1995 yillar Offshore 2.5L    QL6VC L6VC

250 HP

1990-1989 3.4L    QL6VC L6VC

2003-1995 XRi EFI V-6 6-Silindr  QL77CC  0.035

245 HP

1996-1995 2.5L    QL6VC L6VC

225 HP

1981-1980    QL6VC L6VC

2004-2003 yil OptiMax 225XS V6 2 zarbali 2 zarbali  QC12GMC  0.04

2004-1996 yillarda OptiMax V6 DFI  QC12GMC  0.04

2004-1995 yillardagi Sea Pro 3.0L V6  QL77CC  0.035

2001-1994 V-6 6-silindrli  QL77CC  0.035

2004-1995 XRi EFI V-6 6-Silindr  QL77CC  0.035

220 HP

1988-1987 XRi    QL6VC L6VC

200 HP

1997 yil Duece High 2.0L EFI    QL6VC L6VC

2004-2002 yillarda OptiMax 200 XS V6  QC12GMC  0.04

2004-2000 yil Optimax 200XS 2.5L  QC12GMC  0.04

2004-2000 yil Optimax 200XS 3.0L  QC12GMC  0.04

2004-1996 yillarda OptiMax V6 DFI  QC12GMC  0.04

1999-1997 SST 120 2.0L EFI  QL76V L76V

2002-2000 V-6 6-silindrli    QL6VC L6VC

2002-2000 V-6 6-silindrli  QL82YC L82YC  0.04

1999-1978 V-6 6-silindrli    QL6VC L6VC

1999-1997 yillar XR2 SS 2.0L EFI  QL76V L76V

2002-2000 XRi EFI V-6 6-Silindr    QL6VC L6VC

 2002-2000 XRi EFI V-6 6-shiling  QL82YC L82YC  0.04

1999-1997 XRi EFI V-6 6-Silindr    QL6VC L6VC

175 HP

2004-2001 yillarda OptiMax V6 DFI  QC12GMC  0.04

1999-1976 V-6 6-silindrli    QL6VC L6VC

2004-2003 XRi EFI V-6 6-Silindr  QL82YC L82YC  0.04

2002-2000 XRi EFI V-6 6-Silindr    QL6VC L6VC

2002-2000 XRi EFI V-6 6-Silindr  QL82YC L82YC  0.04

1999-1991 XRi EFI V-6 6-Silindr    QL6VC L6VC

150 HP

1977-1973  QL76V L76V

2004-2000 150 EFI 6 silindrli 2 zarbali 2 zarba  QL82YC L82YC  0.04

1999 2.0    QL6VC L6VC

1999 yil 2.5L    QL6VC L6VC

2004-1996 yillarda OptiMax V6 DFI  QC12GMC  0.04

1999-1978 V-6 6-silindrli    QL6VC L6VC

2002-1985 XR2 6-silindrli    QL6VC L6VC

2002-1985 XR4 6-silindrli    QL6VC L6VC

2002-1985 yillar XR6 V-6 6-silindrli    QL6VC L6VC

2002-1993 XRi EFI V-6 6-Silindr    QL6VC L6VC

140 HP

1980-1970  QL76V L76V

1999-1995 140 Jet    QL6VC L6VC

135 HP

1971-1970  QL76V L76V

2000 135 V6  QL82YC L82YC  0.04

1999-1986 135 V6    QL6VC L6VC

2004-1996 yillarda OptiMax V6 DFI  QC12GMC  0.04

125 HP

1969-19661 250BP  QL76V L76V

1969-19661 250SS  QL76V L76V

2004-1994 4-silindr  QL78YC L78YC  0.04

115 HP

2004-1989 4-silindrli 2 zarba  QL78YC L78YC  0.04

1988-1970 yillar 6-silindr  QL76V L76V

2004-2000 yillarda DOHC 4 silindrli MFI 4 zarbasi  REC10YC  0.04

2004-2000 yillarda OptiMax V6 DFI  QC12GMC  0.04

110 HP

1969-1967 1100  QL76V L76V

 1969-1967 1100  QL82C L82C   0.03

19661 100  QL76V L76V

1969-1966 1100SS  QL76V L76V

105 HP

1998-1995 105 Jet    QL6VC L6VC

100 HP

1966-1960 1000  J4C  0.025

1969-1966 1000BP  QL76V L76V

1969-1966 1000SS  QL76V L76V

1999-1988 yillar 4-silindr  QL78YC L78YC  0.04

95 HP

1969-1967 950  QL76V L76V

 1969-1967 950  QL82C L82C   0.03

19669 50  QL76V L76V

1969-1966 950SS  QL76V L76V

90 HP

2006-1987 3-silindrli 2 zarba   QL78YC L78YC 

1986-1978 yillar 6-silindr  QL76V L76V

1966-1960 900  J4C  0.025

2004-2000 yillar DOHC 90 4 silindrli 4 zarba  REC10YC  0.044

2004-2003 yil OptiMax 3-silindrli  RC12PMPB  40.03

85 HP

1977-1973  QL76V L76V

1966-1960 850  J4C  0.025

80 HP

1989-1978  QL78YC L78YC 

1972-1969  QL76V L76V

2004-1995 80 Jet  QL78YC L78YC  0.04

1969-1966 800  QL76V L76V

1966-1960 800E seriya raqami 1403610  J4C  0.025

1966-1960 800E seriya raqami 1403611  J4C  0.025

1966-1960 800EL seriya raqami 1405606  J4C  0.025

1966-1960 800EL seriya raqami 1405607  J4C  0.025

75 HP

2006-1987 3-silindrli 2 zarbali 2 zarba  QL78YC L78YC 

1986-1984 yillar 4-silindr   QL78YC L78YC 

2001-1990 yillar 75 Sea Pro 2-Strok  QL78YC L78YC 

2004-2000 yillar DOHC 75 4 silindrli 4 zarba  REC10YC  0.044

2004-2003 yil OptiMax 3-silindrli  RC12PMPB  40.03

70 HP

1989-1987  QL78YC L78YC 

1983-1977  QL76V L76V

1983-1977  RJ6C J6C  0.025

1966-1960 700  RJ6C J6C  0.025

65 HP

1976-1970  QL76V L76V

2004-1995 65 Jet  QL78YC L78YC 

1966-1960 650  J4C  0.025

1969-1967 650S  QL82C L82C   0.03

1966-1960 650S  J4C  0.025

1969-1966 650SS  QL76V L76V

60 HP

1990-1984  QL76V L76V

1990-1984  RJ6C J6C  0.025

2002-1991 yillar 3-silindr   QL78YC L78YC    0.04

2004-2001 yil 60 4 silindrli 4 zarbali 4 zarba  RA8HC  0.035

2004-1995 yillar 60 Katta oyoqli 3 silindrli  QL78YC L78YC  0.04

2004-1991 yillarda 60 Sea Pro 3 silindrli  QL78YC L78YC  0.04

1966-1960 600  RJ6C J6C  0.025

55 HP

2004-1992 yillar 55 Sea Pro  QL78YC L78YC  0.04

50 HP

1990-1970  QL76V L76V

2004-1991 yil 50 3 silindrli 2 zarbali 2 zarba  QL78YC L78YC  0.04

1966-1960 500  RJ6C J6C  0.025

1969-1967 500M  QL82C L82C   0.03

1969-1967 500S  QL82C L82C   0.03

1969-1966 500SS  QL76V L76V

2004-1995 yillarda katta oyoqli 4 silindrli 4 zarbali 4 zarba  RA8HC  0.035

45 HP

1989-1986  QL78YC L78YC 

 1989-1986  RJ6C J6C  0.025

1966-1960 400  RJ6C J6C  0.025

2004-1995 45 BoDensee 4-Shiling  RA8HC  0.035

2003-199 545 Jet 3-Silindr  QL78YC L78YC  0.04

40 HP

1983-1970  QL76V L76V

1983-1970  RJ6C J6C  0.025

2004-1995 yillar 2-silindr  QL78YC L78YC  0.04

2004-1997 yillar 3-silindr  QL78YC L78YC  0.04

1965-1960 350  RJ6C J6C  0.025

1997-1988 yillar 4-silindr  QL78YC L78YC 

2004-1995 yillar 40 Sea Pro  QL78YC L78YC 

2004-1998 yillar Katta oyoq D706 4-zarbasi  RA8HC  0.035

35 HP

1991-1984  QL76V L76V

 1991-1984  RJ6C J6C  0.025

1966-1960 300  RJ6C J6C  0.025

1969-1967 350  QL82C L82C   0.03

1966 350  J4C  0.025

1965-1960 350  RJ6C J6C  0.025

31 HP

  RJ6C J6C  0.02

30 HP

2003-1995 2-silindrli 2 zarbali 2 zarba  QL78YC L78YC  0.04

2004-1999 2-silindrli 4 zarbali 4 zarba  RA8HC  0.035

2001-1998 30 Jet 3-Silindr   QL78YC L78YC  0.04

1997-1995 30 Jet 3-Silindr  QL78YC L78YC 

2004-1995 yillar 30 Sea Pro 2-Cylinde  QL78YC L78YC  0.04

25 HP

   RJ6C J6C  0.025

2004-1980 2-silindrli 2 zarbali 2 zarba  QL78YC L78YC  0.04

1966-1960 200  RJ6C J6C  0.025

2002-1993 yillar 25 Sea Pro 2-Cylinde  QL78YC L78YC  0.04

1966-1960 250  RJ6C J6C  0.025

2004-1997 yillarda katta oyoqli 4-zarba  RA8HC  0.035

22 HP

   RJ6C J6C 

20 HP

1981-1970  QL78YC L78YC 

1969-1967 110  QL82C L82C   0.03

2003-1986 2-silindrli 2 zarba  QL78YC L78YC 

2004-1995 20 Jet 2-Silindr  QL78YC L78YC  0.04

1969-1967 200  QL82C L82C   0.03

1966-1960 200  RJ6C J6C  0.025

1966-1960 250  RJ6C J6C  0.025

18 HP

1985-1980   QL77JC4 L77JC4 0.04

16 HP

    RJ6C J6C  0.025

15 HP

  RJ8C J8C  0.025

2004-1995 yillarda 15 Sea Pro 2 silindrli  L92LCC  0.04

1966-1960 150  RJ8C J8C  0.025

2004-1989 2-silindrli 2 zarbali 2 zarba  L92LCC  0.04

2004-1998 yillarda katta oyoqli 4-zarba  RA8HC  0.035

11 HP

1969-1967 110  QL82C L82C   0.03

1969-1967 200  QL82C L82C   0.03

10 HP

1996-1991  QL78YC L78YC 

   RJ8C J8C  0.025

2004-1991 yillar 10 Sea Pro  QL78YC L78YC  0.06

1966-1960 100  RJ8C J8C  0.025

1966-1960 110  RJ8C J8C  0.025

1998 yil XR10  QL78YC L78YC  0.06

9.9 HP

1994-1986  QL78YC L78YC  0.04

2004-1995 2-silindrli 2 zarba  L92LCC  0.04

2004-2000 2-silindrli 4 zarbali 4 zarba  RA8HC  0.035

2004-1995 yillarda katta oyoqli 4-zarba    Z9Y  0.026

2004-1995 yelkanli quvvat 4-zarbasi  Z9Y  0.026

9.8 HP

1985-1979   QL77JC4 L77JC4 0.04

1978-1970  QL78YC L78YC 

8 HP

2004-1986 yillar 2-silindr  L92LCC  0.04

2004-1995 yillar 8 BoDensee  Z9Y  0.026

7.5 HP

1985-1979   QL77JC4 L77JC4 0.04

1978-1970  QL78YC L78YC 

   RJ8C J8C  0.025

1969-1967 75  QL86C L86C  0.03

6 HP

2004-2000 1-silindrli 4 zarbali 4 zarba  RA8HC  0.035

2003-1986 2-silindrli 2 zarbali 2 zarba  L92LCC  0.04

1969-1967 60  QL86C L86C  0.03

1966-196060  RJ8C J8C  0.025

5 HP

    RJ8C J8C  0.025

2004-19881-silindrli 2-Stroke 2-Stroke  RL82YC L82YC  0.04

2004-2000 1-silindrli 4 zarbali 4 zarba  RA8HC  0.035

4.5 HP

1985-1975  QL78YC L78YC 

4 HP

1987-1986  QL78YC L78YC 

1981-1980  RL82YC L82YC  0.035

1979-1976    QL86C L86C  0.05

1974-1973  QL78YC L78YC 

1972  QL78YC L78YC 

   RL82YC L82YC 

1971-1970  QL78YC L78YC 

2004-1988 1-silindrli 2 zarbali 2 zarba  QL82YC L82YC  0.04

2004-2000 1-silindrli 4 zarbali 4 zarba  RA8HC  0.035

1969-1967 40  L90C  0.03

3.9 HP

1969-1967 39  L90C  0.03

1966-1960 39  RJ8C J8C  0.025

3.6 HP

1982-1980  RL82YC L82YC  0.04

3.5 HP

1985-1983  RL82YC L82YC  0.04

3.3 HP

2004-1993 QL87YC L78YC 

3 HP

1992-1990   RL82YC L82YC  0.04

2.5 HP

2004-1993 QL87YC L78YC  0.04

2.2 HP

1989-1984 QL87YC L78YC  0.04

1991  QL76V L76V

1988-1984     QL6VC L6VC

.

tomonidan Theme Danetsoft va Danang Probo Sayekti ilhomlanib Maksimer