Yamaha Outboards uchun chempioni Spark Fişleri

 

Yillik Model / Mis Plus Plug, Alternativ Plug, Gap

300 HP

2004 LZ300  RC12YC   Gap 0.04

2004 yil VZ300  RC12YC   Gap 0.04

2004 yil Z300  RC12YC   Gap 0.04

250 HP

2002-1998 yillar L250 EFI  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

250 HP

1999-1990 250SW  QL78C L78C  Gap 0.04

2005 yil F250 EFI  REC10YC4  Gap 0.044

1999-1990 yillar L250  QL78C L78C  Gap 0.04

2002-1998 yillar LX250 EFI  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

2004-2002 LZ250  RC12YC  

2002-1998 S250 EFI  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

1999-1998 SW EFI  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

2002-1998 SX250 EFI  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

2005-2002 V Max OX66 EFI  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

1999-1998 V76 EFI  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

1999-1998 VMAX EFI  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

2004 yil VX250  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

2005-2002 VX250 EFI  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

2004-2002 VZ250  RC12YC   Gap 0.04

2004-2002 Z250  RC12YC   Gap 0.04

225 HP

1999-1994 yillar 225SW 3.1L  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

1999-1987 Excel 2.1L V6  QL78C L78C  Gap 0.04

2005-2002 F225 EF  REC10YC4  Gap 0.044

1999-1994 yillar L225 3.1L  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

2002-2000 yillar L225 EFI  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

2002-2000 yillar LX225 EFI  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

2002-2000 S225 EFI  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

2005-1998 SW EFI  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

2002-2000 SX225 EFI  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

2005-1998 V76 EFI  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

1999-1994 V76X 3.1L  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

2005-1998 VMAX EFI  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

2004-2000 VX225 EFI  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

2004-2003 VZ22  RC12YC   Gap 0.04

220 HP

1986-1984 maxsus V6  QL78C L78C  Gap 0.04

200 HP

1995-1987 140  QL78C L78C  Gap 0.04

2005-2000 200 karb. EFI  QL78C L78C  Gap 0.04

2005-1991 200 VMAX  QL78C L78C  Gap 0.04

2005-2000 200SW karb. EFI  QL78C L78C  Gap 0.04

2005-2002 F200 4-zarbasi  REC10YC4  Gap 0.044

2011-2006 F200TXR, LF200TXR 204.6 CID V6 4-zarbasi  REC10YC4  Gap 0.044

1998-1986 yillar L200  QL78C L78C  Gap 0.04

2000-1999 yillar LX200 EFI  QL78C L78C  Gap 0.04

2004-2000 LZ200 MPDI RC9YC4 Gap  0.04

2000-1999 SX200 EFI  QL78C L78C  Gap 0.04

2004-2000 VX200 EFI  QL78C L78C  Gap 0.04

2004 yil VZ200  RC9YC  Gap 0.04

2004-2000 Z200 MPDI RC9YC4 Gap  0.04

175 HP

2000-1984   QL78C L78C  Gap 0.04

2002-1992 175 VMAX  QL78C L78C  Gap 0.04

2000-1984 175SW  QL78C L78C  Gap 0.04

1996-1994 yillar P175  QL78C L78C  Gap 0.04

2004-2001 VZ175 HPDI  RC9YC  Gap 0.04

2004-2001 Z175 HPDI  RC9YC  Gap 0.04

150 HP

1995-1984 150  QL78C L78C  Gap 0.04

2004-1996 150 karb.  QL82C L82C  Gap 0.04

2002-1997 150 VMAX  QL78C L78C  Gap 0.04

1995-1986 150SW  QL78C L78C  Gap 0.04

2004-1996 150SW karb.  QL82C L82C  Gap 0.04

2005-1999 150SW EFI  QL82C L82C  Gap 0.04

1999-1998 D150 uglerod.  QL82C L82C  Gap 0.04

1999 yil D150 EFI  QL82C L82C  Gap 0.04

2003-1999 DX150 EFI  QL82C L82C  Gap 0.04

2006 F150 (Jet Drive) 163 CID L4 4-zarbasi  REC10YC4  Gap 0.044

2005-2004 F150 4-zarbasi  REC10YC4  Gap 0.044

2013-2007 F90 (Jet Drive) 163 CID L4 4-zarbasi  REC10YC4  Gap 0.044

1995-1986 yillar L150  QL78C L78C  Gap 0.04

2004-1996 yillar L150 uglerod.  QL82C L82C  Gap 0.04

2005-2004 LF150 4-zarbasi  REC10YC4  Gap 0.044

2003-1999 yillar LX150 EFI  QL78C L78C  Gap 0.025

2004-2000 LZ150 MPDI  RC12YC   Gap 0.044

1998-1986 yillar P150  QL78C L78C  Gap 0.04

2004-1996 P150 uglevodlar.  QL82C L82C  Gap 0.04

2005-1999 yillar P150 EFI  QL82C L82C  Gap 0.04

1998-1986 Pro V 150  QL78C L78C  Gap 0.04

1999 yil PX150 EFI  QL78C L78C  Gap 0.025

2003-1999 SX150 EFI  QL78C L78C  Gap 0.025

2004 yil V150 2.6L V6   QL82C L82C  Gap 0.04

2000 VX150 EFI  RC12YC   Gap 0.044

2004-2000 VZ150 EFI  RC12YC   Gap 0.044

2004-2000 Z150 MPDI  RC12YC   Gap 0.044

130 HP

2002-1989 130  QL78C L78C  Gap 0.04

2002-1989 130SW  QL78C L78C  Gap 0.04

2003-1994 yillar C130  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

2002-1989 yillar L130  QL78C L78C  Gap 0.04

2003-1994 yillar S130  QL77JC4 L77JC4  Gap 0.04

115 HP

2005-1984 115  QL78C L78C  Gap 0.04

2005-1984 115SW  QL78C L78C  Gap 0.04

1999-1984 yillar B115 Inshore  QL78C L78C  Gap 0.04

2005-2000 F115 4-zarbli EFI  REC10YC4  Gap 0.044

2005-2000 LF115 4-zarbli EFI  REC10YC4  Gap 0.044

2005-1984 yillar P115  QL78C L78C  Gap 0.04

100 HP

2002-1999 F100 4-zarbasi  REC10YC4  Gap 0.044

90 HP

2004-1984 yillar B90  QL78C L78C  Gap 0.04

2004-1984 yillar C90  QL78C L78C  Gap 0.04

2013-2006 F90 (Jet Drive) 97 CID L4 4-zarbasi  REC10YC4  Gap 0.044

2005-2003 F90 4-zarbasi  REC10YC4  Gap 0.044

2013-2006 F90 97 CID L4 4-zarbasi  REC10YC4  Gap 0.044

80 HP

2002-1999 F80 4-zarbasi  REC10YC4

75 HP

2005-2003 F75 4-zarbasi  REC10YC4  Gap 0.044

2013-2006 F75 97 CID L4 4-zarbasi  REC10YC4  Gap 0.044

1999-1996 Pro 75  QL78C L78C  Gap 0.04

70 HP

2004-1984  QL78C L78C  Gap 0.04

2000 C70  QL78C L78C  Gap 0.04

60 HP

2005-2002 F60 4-zarbasi  RA8HC  Gap 0.04

1999-1991 Pro 60 6 silindrli  QL78C L78C  Gap 0.04

2005-2002 T60 4-zarbasi  RA8HC  Gap 0.04

50 HP

2005-1995 F50 4-zarbasi  RA8HC  Gap 0.04

1997-1984 Pro  QL78C L78C  Gap 0.04

1996-1987 Pro 50  QL78C L78C  Gap 0.04

2005-1995 T50 4-zarbasi  RA8HC  Gap 0.04

40 HP

2004-1984  QL82C L82C  Gap 0.04

2005-1999 F40 4-zarbasi  RA8HC  Gap 0.04

30 HP

2002-1984  QL82C L82C  Gap 0.04

2005-2001 F30 4-zarbasi  RA8HC  Gap 0.035

25 HP

2004-1984 2-silindrli 2 zarba  QL82C L82C  Gap 0.04

2004-1984 3-silindrli 2 zarba  QL82C L82C  Gap 0.04

2005-1998 F25 4-zarbasi  RA8HC  Gap 0.035

2005-1998 T25 4-zarbasi  RA8HC  Gap 0.035

20 HP

1997-1996 20   QL82C L82C  Gap 0.04

15 HP

2004-1984 15 2-zarba  QL82C L82C  Gap 0.04

2005-1999 F15 4-zarbasi  RA8HC  Gap 0.04

9.9 HP

2004-1984 yillar 2-zarba  QL82C L82C  Gap 0.04

2002-1985 F9.9 4-zarbasi  Z9Y  Gap 0.024

2013-2006 F9.9, T9.9 12.9 CID L2 4 zarbasi  QL86C L86C  Gap 0.035

2005-2003 F9.9, T9.9 4-zarba  Z9Y  Gap 0.024

2002-1985 T9.9 4-zarbasi  Z9Y  Gap 0.024

9 HP

2004-1984 2-silindrli 2 zarba  L90  Gap 0.025

8 HP

2004-19862-silindrli 2-Stroke  L90  Gap 0.025

2013-2012 F8 12.0 CID L2 4-zarbasi  QL86C L86C  Gap 0.04

2002-2001 F8 4-zarbasi  QL82C L82C  Gap 0.04

2011-2006 F8, T8 12.0 CID L2 4 zarbasi  QL86C L86C  Gap 0.04

2005-2003 F8, T8 L2 4 zarbasi  QL82C L82C  Gap 0.04

2002-2001 T8 4-zarbasi  QL82C L82C  Gap 0.04

6 HP

2005-1986 F6 4-zarbasi  QL82C L82C  Gap 0.04

5 HP

2002-1984   QL82C L82C  Gap 0.025

4 HP

1999-1984   QL82C L82C  Gap 0.025

2005-1999 F4 4-zarbasi  QL86C L86C  Gap 0.025

3 HP

2002-1988   QL86C L86C  Gap 0.04

2.5 HP

2013-2006 F2.5 1-silindrli 4-zarba  QL86C L86C  Gap 0.024

2005-2003 F2.5 1-silindrli 4-zarba  QL86C L86C  Gap 0.03

2 HP

2002-1984   L90  Gap 0.025

.

tomonidan Theme Danetsoft va Danang Probo Sayekti ilhomlanib Maksimer